Universell utforming som del av et samlet lysdesign

Ny rapport som tar for seg Universell utforming som del av et samlet lysdesign

Hvordan gi et vellykket boligprosjekt med bl.a. vekt på byfornyelse og fortetting og samtidig sikre universell utforming?

Rapporten er utarbeidet av

Eiker Eiendomsutvikling AS ved daglig leder Torgeir Finnerud har vært oppdragsgiver for arbeidet. Thor Husby, InterProsjekt As, har vært prosjektleder og ansvarlig for gjennomføring av arbeidet. På bakgrunn av oppdrag til Høgskolen i Buskerud, har studieleder lysdesign Are Røysamb, samarbeidet tett med prosjektleder som medforfatter til rapporten. Ole Gunnar Bråtho Vinger, ECT AS, har samarbeidet med høgskolen i arbeidet, særlig knyttet til lysdesign i innemiljøer.

Rapporten kan lastes ned her

januar 1, 2014