LED-belysning til bad og våtrom

Ved valg av lysarmaturer for badet er det meget viktig at disse er tilpasset og godkjent for bruk i våtrom. Bader er oppdelt i soner etter vannbelastning og stiller krav til armaturen som velges. Sone 0 er den innvendige delen av badekar og/eller dusjkar hvor vann kan samles, mens sone 1 dekker fra sone 0 og vertikalt opp til taket (eller 225 cm). Sone 2 strekker seg 60 centimeter fra badekar eller dusj, og øvrige områder gjelder resten av rommet.

IP-Grad

IP-graden gir beskyttelsesgraden på armaturet, og er satt sammen av to tall. Det første tallet indikerer beskyttelsesgraden mot inntrenging av faste gjenstander, som en finger eller støv, mens det andre tallet indikerer beskyttelsesgraden mot vann. Jo høyere nummer desto bedre beskyttelse har armaturet. IP44 sier deg for eksempel at armaturet er beskyttet mot faste gjenstander ned til 1,0 mm i diameter (eller tilsvarende en ledning) og at det er beskyttet mot vannsprut fra alle retninger.

Sone 0

I sone 0 skal elektrisk utstyr tilfredsstille krav til innkapslingsgrad på minst IPX7, normalt si IP67. Det må være dokumentert at utstyret tåler den vannbelastningen det kan bli utsatt for, og lysarmatur med IP67 skal tåle kortvarig neddykking i vann. Et eksempel er bruk av fiberoptikk for å lede lyset. Da er selve lyskilden og det elektriske utstyret installert utenfor sonen, mens lyset ledes inn via plast- eller glassfiberkabler. Denne løsningen gir flere muligheter for lysdesign, farge og effekter.

Sone 1 og sone 2

I sone 1 og sone 2 skal lysarmaturet ha en innkapslingsgrad på minst IPX4, noe som gjerne betyr IP44. Dette er sprutsikker armatur som skal tåle sprut fra alle kanter. Lysbryteren må derimot være montert utenfor sone 2, og det vanligste er å ha lysbryter på utsiden av baderommet.

Øvrige områder

I øvrige ormåder, som tidligere ble kalt sone 3, kan du bruke lysarmatur av typen IP 20. IP20 er den mest vanlige klassifiseringen av dekorativt belysning for innendørs bruk, men dette er også utstyr som ikke har noe beskyttelse mot vann.
Generelt

På bad er det ikke lov til å montere belysningsutstyr for nettspenning (240V) i sone 0 og 1 som er i dusjområde (takhøyde under 225cm) og 120 cm fra fra dusjhode. 225 cm fra gulv og over er sone 2 og her kan man montere 230V downlights, halogen eller led downlight.

Vedrørende krav som stiller i de forksjellige soner, beskyttelse mot vann, henvises det til gjeldende installasjonsforskrifter NEK 400. Installasjonsen skal foretas av fagmann. Det må påses at alle elektriske forbindelser er godt tiltrukket og at det er god forbindelse. Påse at alle koblinger er riktig koblet. En dårlig forbindelse medfører stor brannfare. Dette er spesielt viktig når man jobber med lavvolts belysning, 12V og 24V,
da det normalt blir høyere strømstyrker.

Minimumskrav IP-grad 240V 12V
Innendørs (utenom baderom): Ingen krav Ingen krav
Baderom sone 0: Ikke tillatt IP27
Baderom sone 1: Ikke tillatt IP21
Baderom sone 2: IP 20 IP 20
Utendørs: IP23* IP23*

* Dersom belysningen er montert i eller under takutspring, som gir beskyttelse mot slagregn – IP20.

IP23 = regnsikker.
IP24 = sprutsikker.
IP45 = spylesikker.

bilde Byggforsk

Kilde: Sintef Byggforsk 360.301 Belysning i boligen og BVN 45.110 Elektroinstallasjoner i våtrom

mai 5, 2014