BelysningsGruppen Lanserer Ny Logo

BelysningsGruppen AS har gleden av å presentere sin nye logo for gamle og nye kunder. Selskapest produkter representerer i dag en teknologi som er i ferd med å fornye belysningsbransjen og bringe spennende nye produkter til markedet, en faktor som har vært viktig i utarbeidelsen av profilen.

Logoen består av symboler som skal bidra til disse assosiasjonene, visualisert gjennom «sirkler» for å vise nyhet og stabilitet, men samtidig en fleksibilitet som viser gruppens vitalitet, kreativitet og mangfold.Den grafiske profilen er også inspirert av  nyskapingen i LED-teknologien og et blått element for autoritet og trygghet. Dette har også blitt brukt på de nye web-sidene, som fungerer som en enkel og tilgjengelig online-plattform for BelysningsGruppen.

Vi ønsker å signalisere at vi er en trygg og attraktiv arbeidsplass for våre ansatte og nye potensielle ansatte. Samtidig er det tydelig at vi jobber innen belysning og elektrobransjen, samt at vi har en maritim sektor å betjene.

- Vi skal bli tydeligere i alle våre kanaler. Det er en del av den nye retningen vår. Så langt har vi hatt en veldig positiv utviklingsprosess, sier Solberg

januar 7, 2014