Bli med i EU-projektet Enigma

ENIGMA er et FP7 prosjekt som tar sikte på å gjennomføre en felles grenseoverskridende pre-kommersielle anskaffelser (PCP) prosedyre innen offentlig belysning. Koordinert av byen Eindhoven, prosjektets fem partnerkommuner (Eindhoven, Malmö, Stavanger, Espoo og Bassano del Grappa) samarbeide om å fremskaffe innovasjon og testing i en reell livsmiljø de teknologiene som deres kommersielle underleverandører utvikler.

EU-projektet Enigma inviterer aktører og interessenter til dialog for å utvikle fremtidige løsninger for intelligent utendørsbelysning. Stavanger kommune jobber sammen med Malmö, Bassano del Grappa, Eindhoven, og Espoo i prosjektet.

De skal gjennomføre en felles innovativ anskaffelse av belysning, dette gjelder forskning, utvikling og pilotinstallasjoner i de 5 pilotbyene. Prosjektet anses som et viktig EU-prosjekt og det ville ha vært flott med norsk deltakelse.

Her er linken til prosjektets hjemmeside

mai 7, 2014