Eide Systemintegrering Ny partner og forhandler for BelysningsGruppen AS

Eide Systemintegrering er nå forhandler av produkter fra BelysningsGruppen AS. Samarbeidet kom i gang etter en omfattende test av downlights-drivere for smarthusløsninger, hvor BG SwithcDim driveren med 1-10V dimming kom best ut i test. Videre så vi partene en mulighet for ett tettere samarbeid og Januar 2015 ble avtalene signert.

Eide Systemintegrering er en smarthusleverandør med hovedvekt på det åpne systemet KNX og Loxone. Dette er svært gode systemer kvar for seg, og heldigvis kan de integreres, og da blitt resultatet et Supert system. Vi prosjekterer, leverer og programmerer løsninger til bolig og næring. Da vi er uavhengig fra installatører og produsenter, kan vi fritt velge ut dei produktene du trenger for ditt prosjekt. Samtidig har vi et samarbeid med fleire KNX leverandører i Norge.


Smarthus

Målet er å samkjøre og automatisere prosessene i en bygning. Smarthus er et samlebegrep for mer eller mindre automatiserte og intelligente funksjoner som skal bidra til lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere betjening og et høyere sikkerhetsnivå.

Adgangskontroll

Vi kan sette opp et skreddersydd system for din bolig eller næringsbygg. Vi er leverandør for flere system innen adgangskontroll.

Varmestyring

Ønsker du bedre utnyttelse av varmen? Med styresystem for varme kan du spare strøm, og få bedre varme. Samt få grafer for temperaturnivå i ditt bygg. Dette kan også kombineres med energimåling.

Lysstyring

Lysstyring er nok undervurdert. Tenk om lyset kan styre seg sjøl, du slipper og tenke. Med et smarthus finnest det ingen grenser på korleis du kan styre lyset.

Multimedia

Full kontroll på TV og Hjemmekino fra mobilen. Alle de ulike fjernkontrollene er overflødige.

Overvåkning

Vil du få epost eller telefon når det er uvedkommende inne i din bolig. Dette kan selvfølgelig vi hjelpe med. Du kan også sjå tilstanden i stua når du sitter på stranda i Thailand.

Les mer om Eide Systemintegrering og Smarthus løsninger her.

januar 22, 2015