Enkel Innføring i LED-Belysning

En innførende artikkel om LED-Belysning og hvordan den skiller seg fra andre lyskilder.

En Lysdiode (LED fra engelsk: Light Emitting Diode) er en elektrisk komponent som gir fra seg lys når den mottar strøm. Det er med andre ord ingen glødetråd eller gasser som skaper lyset som i de mer tradisjonelle lyskildene. Det er derfor en lysdiode ikke vil blli påvirket av vibrasjoner, slag, trykk og temperatur på samme måte som andre lyskilder. Det er viktig å påpeke at lys-diodene ikke inneholder kvikksølv og andre giftige tungmetaller som er farlig for miljøet.

Utviklingen i effektivitet LED

Denne illustrasjonen viser utviklingen i effektivitet målt i lm/W over tid for konvensjonelle lyskilder og LED-lyskilder. LED-pærene forventes en effektivitet på 200lm/W en gang mot 2020.

En av hovedfordelen med LED-lysdioder er at de omgjør neste all energi til synlig lys.Konsekvensen blir en lyskilde som bruker mindre strøm for å produsere samme lumen som andre lyskilder. Hvis vi sammenligner diodene med andre lyskilder som lyser i en 360 graders vinkel, så er LED et rettet lys som vi ved hjelp av linser distribuerer ditt vi ønsker. Vi oppnår derfor mer luminanse for den gitte lumen lyskilden produserer.

tapt lys

LED-dioder er en «solid state» lyskilde og vil derfor ikke produsere like mye varme som tradisjonelle sparepærer, halogen-pærer eller glødepærer. Vi slipper ikke unna varmeproduksjonen, men varmen fra en 8W pære som gir 820 lumen er betydelig mindre en varmen fra en glødepære på 60W som gir 820 lumen. LED-Belysning er derfor mer brannsikkert, og er foretrukket som lyskilder hvor varme ikke er ønskelig. I tillegg utstråler ikke LED like mye IR og UV, som er et omdiskutert tema når det kommer til sparepærer. Dette gjør LED ypperlig til belysning av materiale som klær og malerier, da fargene ikke falmer over tid i LED-lyset. En annen effekt er at LED ikke tiltrekker seg insekter som har en tendens til å samle seg i armaturene.

Fargen på selve lyset oppgis i kelvin skalaen, for varme. Det er flere krav og anbefaler når det kommer til riktig valg av fargetemperatur. Lyskilder med lav fargetemperatur som stearinlys (2100K) og halogen/glødepærer (2700K) oppleves som varme og gule. I kontorlokaler og lignende i industribygg hvor lysrør er utbredt, brukes lysrør med 3000K. Dette lyset oppleves klarer og ikke like varmt. Ute-belysning av forskjellige armaturer som gir et hvit lys har fargetemperatur 4000K og oppover mot 5-6000K hvor lyset igjen oppleves som «blåaktig». Et annet begrep som vi ikke blande med fargetemperaturen er fargegjengivelsen (Ra). Fargegjengivelse er lysets evne til å reflektere/gjengi ekte farge. Fargegjengivelse oppgis i en skala fra 0-100, og en lav fargegjengivelse gir et ubehagelig lys som ikke er egnet for oss mennesker å oppholde oss i. Lav fargegjengivelse kan gi alt fra hodepine til dårlig syn på en arbeidsplass, og det er derfor krav til  Ra 80 for belysning av områder hvor vi skal opphold oss over tid.

Illustrasjon

Spektralfordeling, som viser hvor mye lys som sendes ut ved de forskjellige bølgelengdene, i LED-lampen gjenspeiler det blå lyset i chipen og det gule fosforet som farger lyset.

LED og Energieffektivitet
Effekten på en LED måles i lumen pr. watt. For et armatur med f.eks lysrør måles effektiviteten i virkningsgrad eller LOR ( Light Output Ratio). Virkningsgraden er et mål på hvor effektiv optikken er i armaturet. Det er derfor viktig for leverandører av LED-armaturer å oppgi den lumen som kommer ut av armaturet og ikke lumen fra LED-dioden. Vi utarbeider dokumentasjon på effektivitetsgraden på våre armaturer og oppgir alltid lumen som kommer ut av armaturet og ikke LED-diodene.

Miljøvennlig?

LED-lys sparer mijøet for CO2-utslipp på 2 måter. Da LED som lyskilde har lengre levetid vil også produksjonen av LED-produkter være mindre enn sine forgjengere. På den andre siden kommer besparelsen av strøm som også er med på å redusere utslipp av den farlige CO2-Gassen.

ENØK aspektet

ENOVA SF ble etablert av stortinget i 2001 og drifer frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og enerigproduksjon. Det er mulig å søke om investeringsstøtte til miljøvennlige tiltak som reduserer strømforbruket. Både privat og næring kan søke om støtte, les mer på www.enova.no

januar 6, 2014