Etappeplan for EU’s forbud mot gamle lyspærer

- I 2015 er det slutt for kvikksølvlampen.

Bakgrunnen for dette er EUs utvidelse av kravene til energieffektivitet og produktinformasjon for yrkesbygg- og utendørsbelysning. De utvidede kravene skal gi en årlig besparelse på 38 TWh i EU-landene i 2020. Det er først og fremst produsenter, importører og forhandlere som må forholde seg til reglene, siden det er import- og salgsforbud for produkter som ikke oppfyller kravene.

EU-direktiv: Si farvel til lyspæren

Kriteriene i retningslinjen med kravene til energirelaterte produkter er konsentrert om energiforbruket gjennom hele produktets levetid. For hjembelysning eksisterer det et utfasingsscenario som startet i 2009 med å fase ut mindre effektive lyskilder trinn for trinn.

Tidslinje – Den trinnvise utfasingsplanen for hjembelysning*
2009 01.09.2009

 • Klare lamper: Minimumskravet for effektivitet er energiklasse C for lamper ≥ 950 lumen, for eksempel utfasing av glødelamper > 100 watt)
  for andre klare lamper er energiklasse E tilstrekkelig.
 • For ikke-klare (for eksempel matte) lamper: Minimumskravet er energiklasse A for alle lamper (for eksempel utfasing av alle matte gløde- og halogenlamper). Kravene kan for tiden kun oppfylles av kompaktlysrør (CFLi) og LED-lamper.
 • Kravene til ny produktinformasjon på emballasjen
 • Nye tekniske spesifikasjoner kreves for hver teknologi
2010 01.09.2010

 • Klare lamper: Minimumskrav energiklasse C for lamper ≥ 725 lumen (for eksempel utfasing av GLS ≥ 75 Watt)
2011 01.09.2011

 • Klare lamper: Minimumskrav energiklasse C for lamper ≥ 450 lumen (for eksempel utfasing av GLS ≥ 60 Watt)
2012 01.09.2012

 • Klare lamper: Minimumskrav energiklasse C for lamper ≥ 60 lumen (for eksempel utfasing av GLS ≥ 7 Watt)
2013 01.09.2013

 • Økte krav til tekniske spesifikasjoner, definert i 2009
 • utfasing av lamper med S14-, S15- eller S19-sokler
2014 01.09.2014

 • Gjennomgang av regulativene fra EU-kommisjonen
2016 01.09.2016

 • Skjerpede krav til blant annet halogen-pærer
 • Klare lamper: Minimumskravene for effektiviteten vil bli øket fra energiklasse C til B. De økte kravene gjelder ikke lamper med G9- og R7s-sokler.
 • Utfasing av lamper med E14-/E27-/B22d-/B15d-sokler og spenning på ≤ 60 Volt
* gjennom minimumskrav til effektivitet
Korrekt informasjon per desember 2010, opplysningene kan variere fra det endelige EU-direktivet.

mai 1, 2014