Kontorbelysning LED

Inngangspartier

Inngangspartiet er bygningens ansikt utad for besøkende. Det er viktig at både belysningen og armaturdesigner bidrar til å gi et innbydende inntrykk av bygningen. Belysningen kan brukes til å lede besøkende til resepsjonen eller andre nøkkelpunkter i bygningen ut i fra behov. Inngangspartiet er også en viktig tilpassningssone før du kommer ut i dagslys slik at nivået bør være høyere enn minstekravet på 100lux. Det er viktig å både tenke på å skape et godt horisontalt men også et godt vertikal belysning i resepsjonsområdet, og det er viktig at man enkelt kan se ansiktene til hverandre i et slikt område.

Det finnes mange forskjellige belysningskonsepter for innganger. Det er viktig å merke seg at et stort lysende tak skaper et sterkt lys som hjelper besøkende å orienter seg, samtidig som den understreker det arkitektoniske i rommet. Ved å bruke Downlights skaper man lys-linjer som leder besøkende, eller man kan markere utkanten av inngangspartiet. Pendelløsninger er meget populære og de gir et jevnt og godt lys i rommet, samtidig som de gir et dekorativt inntrykk. Dekorative runde armaturer gir et inntrykk av et høyere tak, og størrelse på rommet. Kunst og andre dekorative gjenstander bør belyses med spott-belysning.
Belysningskrav

Type område
 Lux-nivå (Em)
Blendingstall (UGRL)
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
Inngangspartier 100
22
0,40
80
Garderober   200
 25
 0,40
 80
Salonger  200
 22  0,40  80
Resepsjoner
 300  22  0,60
 80

Kontorrom

Åpne kontorlandskap blir mer og mer populært, men fortsatt er kontorrommene utbredt i Norge. En kombinert løsning med indirekte og direkte belysning er å foretrekke, hvor det indirekte belysningselementet gjør at rommet føles større og lysere. Direkte belysning foretrekkes i form av et ned-pendlet armatur over brukerens hode. Det er viktig at lyset treffer arbeidsområdet ovenfra og litt bak fra brukeren for å unngå blending.

Krav til sylindrisk belysning og modellerende effekt gjelder ikke i cellekontorer, men krav til tak- og veggbelysning gjelder.

Type område
 Lux-nivå (Em)
Blendingstall
(UGRL)
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
Spesielle krav
Skriving, lesing og bruke av datamaskin. 500
19
0,60
80
Illuminances: min 50 luxTak illuminance min 30 lux.

Sylindrisk belysning: ikke gjeldende

Møterom

Det kreves fleksible belysningsløsninger for å tilpasse belysningen til de ulike arbeidsoppgavene som man utfører på et møterom. Dette kan være fra presentasjoner, en-til-en møter eller større konferanser. Det er viktig med et fleksibelt styringssystem for belysningen slik at lysstyrke og plassering av lyset kan endres.

God presentasjonsbelysning er nødvendig for å kunne se ansiktsuttrykkene til de som presenterer. Dette lyset bør synkroniseres med skjermbaserte presentasjoner eller videoer.

Belysningskrav

Type område
 Lux-nivå
(Em)
Blendingstall
(UGRL)
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Konferanser og møterom 500
19
0,60
80
Belysningen bør ha en kontrollpanel

Sirkulasjonsområder og Kontorkorridorer

I dagens dynamiske kontorsamfunn opplever man at flere og flere uformelle og formelle møter oppstår i nye typer uformelle møteplasser som f.eks korridorer eller sirkulasjonsområder. Dette er i tråd med ønsket om et åpent kommunikasjonssystem som bidrar til økt kommunikasjon mellom medarbeiderne på deres premisser.

En korridor er plassen hvor medarbeidere møtes, passerer hverandre og utveksler ideer. Det er selvsagt slik at en del kundekontakt foregår i korridoren på vei til møterommet, eller til og fra kantinen. Det er også vanlig at kontorene har åpne vinduer og dører mot korridorene, så belysningen må ikke blende de som benytter seg av gangen eller de med kontorer i nærheten. Igjen så vil den indirekte belysningen få korridoren til å føles større ut, mens den direkte belysningen i et hjørnemontert armatur gir blendingsfritt lys.

Ved å kaste mere lys på tak og vegger, som reflektere lyset i folks ansikt forbedres vilkårene for visuell kommunikasjon mellom menneskene i området. Derfor bør belysningsstyrken i området være minimum 50lux på vegg og minst 30 lux i tak.

Belysningskrav

Type område
 Lux-nivå (Em)
Blendingstall (UGRL)
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Sirkulasjons-områder og korridorer 100
28
0,40
40
Trapper, heiser 100
25
0,40
40

.

mars 7, 2014