LED og Levetid

En av de store fordelene med LED-teknologien er den lange levetiden. Da LED ikke har noen bevegelige deler eller glødetråd som kan gå i stykker, har LED-lyskilden en meget lang forventet levetid. Levetiden defineres som tiden det tar for ytelsen å reduseres til 70% av opprinnelig lysstyrke. Dette kaller vi L70 standarden, og er standarden vi følger i Norge. Det er selvsagt flere standarder der ute, L60, L50 etc, så det er viktig å undersøke dette når man ser  på levetiden. En typisk L70 levetid er 50 000timer. Men mye avhenger av temperaturen inne i dioden, og armaturens egenskaper til å transportere varme fra diodene og ut av armaturet.

Levetid og vedlikeholdsfaktor
Siden definisjonen av LED-pærens levetid er knyttet til L70 standarden er lysfaktoren ( LLMF ) 0,7. Dette er betydelig lavere enn for eksempel T5 lysrør, som har rundt 0,9. Men tar man i betraktning av at T5 lysrøret skal byttes 2-5 ganger før 50 000 driftstimer er nådd blir vi kompensert for lysfaktoren.De andre faktorene som bidrar til levetidskostnadene er vedlikeholdsfaktoren (MF) og lysets overlevelsesfaktor (LSF). Alle disse faktorene drar ned vedlikeholdsfaktoren til et sted mellom 0,5 og 0,6.

LED-lyskilde er en meget robust lyskilde med lav vedlikeholdsfaktor og lang levetid. Ved å sammenligne LED mot T5 lysrør vil man kanskje ikke se en besparelse ved å få for en retrofit løsning, da T5 lysrør er meget effektive. Det er derfor viktig å forstå at ved overgang til LED så er det viktig å velge nye armaturtyper med integrert LED som er designet for å gi høy lumenverdi over en lengre periode. BelysningsGruppen er din partner på LED og er med på å beregne prosjekter og installasjoner for kunder.

mars 9, 2014