LED og Lyskvalitet

Siden LED ikke har et full fargespekteret , må vi være spesielt oppmerksomme på diodenes egenskaper i form av fargekvalitet og fargegjengivelse. LED kan inneholde mindre av den røde bølgelengden , og dermed vil rødlige farger gjengis dårligere av lyskilden. Dette kan unngås ved hjelp av spesielle materialer i dioden . Men vi må være spesielt oppmerksom på oppgitt Ra , eller fargegjengivelse . I Norge er det krav til 80Ra, men BelysningsGruppen vil alltid tilstrebe å ha høyest mulig Ra. Det er derfor du vil se at flere av våre produkter har en Ra på 95.

Når lysdiodene er produseres kommer de i mange forskjellige fargetemperaturer (farger), og de settes sammen for å gjengi en korrekt fargetemperatur som kunden ønsker. De bruker da en «binnings»-struktur ved å gruppere dioder som har så lik fargetemperatur som mulig sammen. LED-produsenten vil dermed tilby produsentene av armtaurene forskjellige «bins», og jo førre «bins» i en leveranse jo bedre konformitet er det på fargetemperaturen.

Noen » binning»-systemer er basert på det menneskelige øyet fargefølsomhet ved hjelp av en modell som heter Macadam ellipser . Prikkene er en spredning av «binning»-strukturen i fargekartet og størrelse tilsvare toleransen av avvik i av fargen på LED-diodene. Størrelsen blir målt i trinn eller «stepst». Jo flere trinn, jo større toleranse og jo lettere er det å se en fargeforskjell. For alle praktiske formål er en tre-trinns toleranse vurdert som god.

Chromaticity-diagram_web

mars 1, 2014