switch dim Downlights

Switch-dim for Downlights

Switch-Dim

Dette konseptet er basert på DSI teknologi. Ved å benytte et nettfrekvens som signal til driver så slipper man å bruke en DSI undersentral som sender et digitalt signal til armaturdriveren.Det vil si at når du holder bryteren inne endrer du nettspenningen til reguleringssystemet. Ett par sekunder etter at du trykker inn bryteren begynner systemet å telle sinuspulser og armaturen dimmer opp eller ned annenhver gang.

Fordeler med switch-dim

Fordelene med switch-dim er at styresystemet blir enklere og hvor regulatoren kun er en impulsbryter med innlagt tilbakevenderfjær. Dette er økonomisk mer gunstig når man skal få armaturen tilkoblet en regulator.

Ulemper

Det kan oppstå ulinearitet mellom armaturene. Men for å unngå dette anbefales det maks 8 armaturer per bryter. Ved å holde impulsbryteren inne i ca 5 sekunder etter at systemet har nådd maksimumsnivå synkroniseres switch-dim systemet.

Typiske områder for bruk

Tekniken med switchDIM, som nå brukes i andregenerasjons driftsystemer har i flere år blitt brukt i flere internasjonale medium og små prosjekter. I disse prosjektene fremstår switch-dim som et kostnadseffektiv, enkelt men samtidig meget brukervennlig i f.eks:

  • kontor
  • Enkeltstående armaturer
  • Samlingsrom
  • trappehus, korridorer

Installasjon
Kobling fram til armatur blir 3 ledere + jord, der 1 leder går om en impuls/markisebryter. Installasjon skal gjøres av faglært arbeider med godkjenning.

Armaturer
Alle Downlights armaturene fra BelysningsGruppen kommer med Switch-Dim-regulering ved forespørsel. Det er også mulig å få andre produkter med Switch-dim, men med forlenget leveringstid.

Trykk på bildet under for å se på Downlights-modeller med Switch-Dim muligheter.

Sirius LED Downlight IP44 Lavtbyggende 6w

Les mer om denne dimmemetoden her:

http://www.tridonic.com/ae/switchdim.asp